„Budowa dwóch wyciągów orczykowych i tras zjazdowych

wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tyliczu”

(nr projektu MRPO.03.01.03-12-007/12) finansowany ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na podstawie umowy nr MRPO.03.01.03-12-007/12-00-XVI/35/FE/13.

Przedmiotem Projektu była budowa:

 • 2 wyciągów orczykowych (o dł. 570 m i 454 m)

 • 1 wyciągu bezpodporowego dla dzieci (o dł. 50 m)

 • tras zjazdowych na stoku o długościach: 600 m, 500 m, 100 m.

 • budynków towarzyszących dla wyciągu (budynek sterowni z kasą oraz dwa budynki przy górnych stacjach wyciągu)

 • kładki pieszej na potoku Muszynianka łączącej stok z parkingiem i drogą gminną

 • zaplecza gastronomicznego (Karczma)

 • parkingu

 • systemu sztucznego zaśnieżania

 • oświetlenia tras

 • stacji trafo dla zabezpieczenia odpowiedniej mocy dla urządzeń elektrycznych wykorzystywanych na planowanej stacji narciarskiej.

Ponadto zakupiony został ratrak, system elektronicznego naliczania opłat, skuter śnieżny, armatki śnieżne, a także wyposażenie budynku Karczmy.

Celem Projektu jest:

 1. Wzmocnienie aktywności gospodarczej i konkurencyjności

 2. Poprawa warunków pracy w przedsiębiorstwie oraz zgodność zaplanowanych rozwiązań z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)

 3. Zwiększenie zatrudnienia, w tym kobiet

 4. Rozwój produktów i oferty turystycznej regionu.