Ratrakowanie
stoku

Szusuj w najlepszych warunkach!

Ratrakowanie stoku

Godziny ratrakowania

Stok jest ratrakowany w ciągu dnia:
– przed wieczorną jazdą: w godz. 14:45 -15:00
– przed nocną jazdą: w godz. 19:45 – 20:00

Korzystanie z wyciągu

Ratrakowanie odbywa się bez przerwy w pracy wyciągu. Zamknięta jest tylko aktualnie ratrakowana trasa!

Zapraszamy na szusowanie w Master-Ski!